ParadoxPower.pl

ParadoxPower.pl, czyli platforma internetowa jako miejsce rozpowszechniania i promocji twórczości artystów niepełnosprawnych oraz pozostałych form integracyjnych.

Co to jest?

ParadoxPower.pl to miejsce promocji i rozpowszechniania oferty prezentującej twórczość osób z niepełnosprawnością, a przez to propagowanie artystów z niepełnosprawnością, popularyzowanie różnych form integracyjnych, w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnością współpracujące z zawodowymi artystami. Platforma daje nieograniczony dostęp do sztuki tworzonej przez zawodowych artystów we współpracy z artystami z niepełnosprawnością i dostęp dla szerokiego grona odbiorców.

ParafoxPower.pl ma zapewnić:

promocję uzdolnionej grupy artystów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami z dziedziny muzyki, teatru, kabaretu, poezji, malarstwa, filmu, fotografii itp.;
dostęp do twórczości i produktów stworzonych przez śląskich artystów;
dotarcie z ofertą kulturalną również do osób niepełnosprawnych, które są pozbawione na co dzień możliwości bezpośredniego kontaktu z kulturą i sztuką;
wymiana doświadczeń amatorskich grup muzyczno-kabaretowo-teatralnych z zawodowymi artystami.

Adresaci

Grupa osób, do których kierowane jest zadanie objęte ofertą jest bardzo różnorodna i w dużej mierze zależy od poszczególnych celów/zadań:

osoby zainteresowane sztuką, w tym muzyką poezji śpiewanej, muzyką kabaretową, sztuką sceniczną kabaretowo-wokalną oraz sympatycy twórczości tworzonej przez osoby z niepełnosprawnościami oraz we współpracy z nimi w różnych formach integracyjnych;
środowiska opiniotwórcze, media, dziennikarze, krytycy sztuki;
mieszkańcy województwa śląskiego, obywatele zamieszkujący obszar całej Polski, a także polscy emigranci przebywający poza granicami Polski, którzy często nie są świadomi wartości i jakości sztuki tworzonej przez przedstawicieli wykluczonych społecznie grup (tutaj osoby z niepełnosprawnościami), którzy chcą być na bieżąco z nowościami na rynku związanymi z kulturą i sztuką, oraz ci, których interesuje to, co się dzieje w regionie i jest tworzone przez osoby z niepełnosprawnościami;
instytucje związane z opieką i terapią osób niepełnosprawnych wraz ich podopiecznymi oraz ich rodzicami/opiekunami w celach motywacyjnych, a także terapeutycznych;
polskie i międzynarodowe środowiska, które coraz częściej interesują się tym, co w obszarze kultury i sztuki dzieje się w regionie województwa śląskiego. Nasza platforma internetowa umożliwi im zapoznanie się z twórczością amatorskich grup muzyczno-kabaretowo-teatralnych oraz grup integracyjnych współpracujących z zawodowymi artystami piszących i prezentujących sztuki na bardzo wysokim poziomie.

Jaki cel?

Cel główny: Dotarcie do szerokiego grona odbiorców z ofertą kulturalną amatorskich integracyjnych grup muzyczno-kabaretowo-teatralnych zarówno w regionie województwa śląskiego, ale również do odbiorców w całej Polsce i na całym świecie. Celem także tego zadania jest szeroko rozumiana integracja społeczna poprzez sztukę osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami nie tylko na poziomie prezentowanych grup na platformie internetowej, ale także na płaszczyźnie dotarcia do społeczności lokalnej Śląska oraz całej Polski. W tym zadaniu chcemy podzielić się naszym doświadczeniem a co ważniejsze rozpowszechniać dokonania i twórczość niepełnosprawnych artystów.

Cele pośrednie:

zwiększenie udziału niepełnosprawnych artystów na na scenie kulturalnej w naszym regionie oraz poza nim;
przełamanie barier, lęków i oporów wśród rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością związanych z publicznym pokazywaniem niepełnosprawności ich dzieci oraz z lękiem przed publiczną dyskryminacją ich niepełnosprawnych dzieci/podopiecznych;
wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego o zawodowych i profesjonalnych grupach/zespołach integracyjnych przedstawiających sztukę na wysokim poziomie artystycznym na profesjonalnych scenach;
wzmocnienie poczucia własnej wartości u artystów niepełnosprawnych poprzez wzrost wiary we własne możliwości i zdolności i zwiększenie motywacji do podejmowania działań o charakterze kulturalnym lub artystycznym w przyszłości;
promocja amatorskich integracyjnych grup artystycznych.

Kiedy?

Ano już niebawem. Zadanie publiczne rozpoczęło się z dniem 1 kwietnia 2016 r. Platforma powinna pojawić się w sieci lipcu/sierpniu br.

Gdzie?

www.paradoxpower.pl
oraz pozostała reszta …

Wszelkich informacji udzieli zespół projektowy na czele z Koordynatorem
Koordynator projektu: Michał Laksa, tel. +48 605 304 732, mail: absurdalnekabarety@gmail.com

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Śląskiego oraz  Miasta Katowice.