Po obu stronach sceny

Co to jest?

Absurdalny Kabaret wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Teatrem KOREZ stworzył projekt pt. „Po obu stronach sceny”, który kierujemy do integracyjnej grupy 30 os. złożonej z os. z niepełnosprawnościami oraz pełnosprawnych, które ze względu na różnego rodzaju niepełnosprawność są zagrożone wykluczeniem społecznym, a jednocześnie chcą realizować się na scenie i tworzyć własne inicjatywy, jak wydarzenia kulturalno-­artystyczne. Projekt jest nowatorskim podejściem do integracji nie tylko dlatego, że buduje grupy integracyjne ale również dlatego, że działania i praca tych grup będzie docierać do innych członków społeczeństwa. Nie skupiamy się na warsztatach, ale chcemy wyjść z przekazem do publiczności. Do tej pory takie działania były podejmowane przez profesjonalistów.

Chcemy zachęcić wszystkich, by podejmowali śmiałe i odważne decyzje, by realizowali swoje marzenia i nie zniechęcali się przy ewentualnych, choć niewielkich, trudnościach czy problemach związanych z ograniczeniami ze względu na niepełnosprawność. Podsumowaniem projektu będzie event happeningowo-­kulturalny, który odbędzie się w grudniu. Podczas eventu zaprezentowane zostaną efekty całorocznej pracy uczestników. Impreza będzie miała też na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problemy osób z niepełnosprawnościami, które w dalszym ciągu są postrzegane głównie przez pryzmat swojej niepełnosprawności. Wydarzeniu towarzyszyć będzie akcja infomacyjno-­promocyjna, w ramach której przechodnie będą informowani o integracyjnej scenie w Katowicach w Teatrze KOREZ, otwartej na nowe osobowości artystyczne. Cały projekt będzie dokumentowany w formie nagrań filmowych oraz sesji fotograficznych, które stanowić będą materiał dydaktyczny oraz promujący ideę szkolenia i wprowadzania osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na sceny teatralne. Zwieńczeniem projektu będzie toolbox ­ podręcznik dot. organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych.

Planowane działania:

Warsztaty stacjonarne na Uniwersytecie Śląskim i deskach Tetaru KOREZ w Katowicach
Wyjazd integracyjno-artystyczno-kulturalny
Cykl 3 wydarzeń artystyczno-kulturalnych w Teatrze KOREZ
Event Happeningowo-Kulturalny

Adresaci

Do projektu chcemy zaprosić osoby z niepełnosprawnością (minimum 15 osób) oraz osoby bez niepełnosprawności w wieku 16 +, zamieszkujących teren województwa śląskiego. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie. Adresaci będą mieli możliwość dołączenia do jednej z 3 grup:

Grupa aktorska
Grupa produkcyjna
Grupa organizacyjna

Jaki Cel?

Celem głównym naszego projektu jest szeroko rozumiana integracja społeczna poprzez sztukę osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami nie tylko na poziomie grupy uczestników projektu, ale także na płaszczyźnie dotarcia do społeczności lokalnej Śląska. Poprzez wzrost integracji w grupie, którą będą tworzyć uczestnicy projektu (min. 15 osób z niepełnosprawnością), którzy będą ze sobą tworzyć i współpracować w ramach projektu wydarzenia kulturalno­artystyczne chcemy taj grupie pokazać, że mając różne zdolności, umiejętności i kompetencje mogą się nawzajem uzupełniać organizując wydarzenia o charakterze kulturalnym. Dzięki temu chcemy ukazać lokalnej społeczności, że integracja jest możliwa i przynosi korzyści obu stronom, a jednocześnie pozwala na podejmowanie nowatorskich projektów artystycznych. Celem, który z tego wynika jest również ograniczenie wykluczenia społecznego ze względu na niepełnosprawność, poprzez pomoc osobom z niepełnosprawnościami, które wykazują różnego rodzaju talenty aktorskie, wokalne, a także organizacyjne oraz interesują się kulturą, sztuką czy teatrem. Celem projektu jest również zwiększenie udziału 30 osób (w tym min. 15 osób z niepełnosprawnościami) zarówno na scenie teatru/­ów, poprzez możliwość wystąpienia/ zaprezentowania się na niej, a także w społeczeństwie obywatelskim poprzez aktywny udział w projektach artystycznych oraz przy tworzeniu i realizacji wydarzeń kulturalnych promujących artystów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W tym projekcie chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i nauczyć uczestników, jak przygotować się do wystąpienia scenicznego, jak pokonać lęk i strach czy tremę przed wystąpieniami, a także jak wygląda profesjonalne przygotowanie wydarzenia artystyczno-kulturalnego oraz jak wypromować realizowane wydarzenie kulturalne.

Kiedy?

Projekt rusza z dniem 1 maja 2016 r. a zakończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.

Gdzie?

Biuro Projektu znajduje się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Warsztaty stacjonarne oraz cykl wydarzeń kulturalnych odbędzie się na deskach Teatru KOREZ w Katowicach.

 

Koordynator Projektu: Michał Laksa, tel. +48 605 304 732, email: absurdalnekabarety@gmail.com

Projekt dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Regulamin uczestnictwa w projekcie znajdziesz pod linkiem:

bon.us.edu.pl/po-obu-stronach-sceny-projekt