Kabaret Drzewo a Gada Nauka Kultura i Integracja

Zadanie “Kabaret “Drzewo a gada” nauka, kultura i integracja” ma na celu aktywizację kulturalną młodzieży zamieszkałej poza terenami zurbanizowanymi Górnego Śląska. Zadanie obejmuje cykl 17 bezpłatnych przedstawień teatralno-kabaretowych zrealizowanych w szkołach powiatów leżących poza dominującym kulturalnie subregionem środkowym t.j.: Częstochowski, Kłobucki, Myszkowski, Zawierciański, Będziński, Lubliniecki, Tarnogórski, Gliwicki, Raciborski, Mikołowski, Bieruńsko-Lędziński, Pszczyński, Rybnicki, Wodzisławski, Bielski, Żywiecki, Cieszyński.

W każdym z przedstawień weźmie udział około 150 uczniów. Po zakończeniu przedsięwzięcia powstanie pamiątkowy materiał filmowy, mający na celu przedstawić inicjatywę zrealizowaną na Górnym Śląsku i propagować idee integracji poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym osób pełno- i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret planuje zaprosić na spektakle dyrektorów placówek oświatowych danych powiatów w celu zainteresowania ich inicjatywą kulturalną i nawiązania współpracy w zakresie organizacji w ich szkołach przedstawień kabaretowych. Odbiorcami bezpośrednimi będą także nauczyciele i wychowawcy, którzy dzięki uczestnictwu w spektaklach otrzymają bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć z zakresu tolerancji, równości i postaw obywatelskich.