Nie wierzę w Niepełnosprawność

Projekt Nie wierzę w Niepełnosprawność to cykl przedstawień edukacyjno – artystyczno – integracyjnych mających na celu przekazanie oczyma i głosem dwóch niepełnosprawnych chłopców zagrożonych wykluczeniem społecznym ich radości, wątpliwości, sposobu na siebie i walki o siebie wśród pełnosprawnej codzienności.

Projekt “NIE wierzę w Niepełnosprawność” to okazja, aby w świeży i nowatorski sposób spojrzeć na temat niepełnosprawności wśród młodzieży, zwiększyć umiejętności społeczne i odnaleźć się Samemu w środowisku ludzi sprawnych.

W ramach projektu powstaną:

  • Materiały dydaktyczne dla szkół podstawowych o tematyce integracji dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych
  • Materiały wydawnicze oraz audiowizualne z bajkami dla dzieci opowiadanych przez aktorów Kabaretu Drzewo a Gada przeznaczone dla dzieci z domów dziecka

Projekt skierowany jest do:

- Szkół Podstawowych bez/z oddziałami integracyjnymi

- Gimnazjów bez/z oddziałami integracyjnymi

- Szkół średnich bez/z oddziałami integracyjnymi

- Podopiecznych Domów Dziecka i Świetlic Terapeutycznych

w/w grupy z regionu Katowic oraz województwa śląskiego

Projekt NIE wierzę w Niepełnosprawność – wpływa na mentalność młodych osób w wieku szkolnym, które często mają stereotypowe poglądy na temat dzielenia świata na dwie części, dla osób pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych. Rezultatem projektu jest uzmysłowienie tym młodym ludziom, iż nie ma w tych sferach granic, a wszyscy ludzie są równi.

Ponadto ma na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci dotkniętych niepełnosprawnością, radzenia sobie z niechcianymi uczuciami jak złość, bezsilność, żal, poczucie krzywdy, radzenie sobie ze stresem, asertywność i własny rozwój. Projekt ma na celu skłonić młode osoby do refleksji nad własnym życiem, zachowaniem oraz postrzeganiem drugiej osoby w aspekcie społecznym.