Panorama Śląska

Projekt “PANORAMA ŚLĄSKA” to cykliczne comiesięczne wieczory kabaretowe prowadzone przez dwóch młodych chłopców, bohaterów ich własnego integracyjnego kabaretu Drzewo a Gada oraz zaproszonych przez nich gości:

  • Znani twórcy ze Śląska
  • Inne grupy, artyści z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną w tle

Panorama Śląska

Pierwszy kabareton planowany jest  na dzień 13 STYCZNIA 2011. – Premiera Projektu „PANORAMA ŚLĄSKA”

Klub Muzyczny PANORAMA

ul. Śląska 75

40-694 Katowice

www.panorama-klub.pl

”Panorama to więcej niż restauracja. Panorama to więcej niż klub. Panorama to miejsce spotkań”… te słowa witają każdego kto zaglądnie na stronę Panoramy.

Nie są to tylko puste słowa.  Ten klub ma w sobie niezwykłą atmosferę.  Nazwa lokalu nawiązuje do wydawanego na Śląsku za czasów PRL tygodnika. W latach 70 i 80 „Panorama” była swoistym oknem na świat – czasopismem tworzonym na przekór surowym socjalistycznym kanonom.

W PANORAMIE nie tylko można spędzić miło czas ale także dobrze i swojsko zjeść.  Można tam zasmakować takich specjałów jak – Kokota orientalna czy Danie aktywisty.

Jednak przede wszystkim klub to miejsce gdzie można posłuchać dobrej muzyki.

Projekt „ PANORAMA ŚLĄSKA„ ma na celu:

  • Stworzenie nowego miejsca promującego i kultywującego kulturę na mapie naszego miasta Katowice
  • Wychodząc naprzeciw potrzebom niepełnosprawnym artystom chcielibyśmy stworzyć miejsce o dogodnych warunkach zarówno technicznych jak i artystycznych w celu umożliwienia prezentacji twórczości osób niepełnosprawnych.

Zazwyczaj niepełnosprawni wykonawcy prezentują swoje umiejętności w miejscach kojarzonych z niepełnosprawnymi jak festiwale dla niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej itp.

  • Integracja niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
  • Promocja śląskich twórców zarówno kabaretowych, satyryków, aktorów, wokalistów itp.
  • Ożywienie kulturalne dzielnic południowych  Katowic – m.in. Ligota, Ochojec, Panewniki, Brynów znajdujących się „poza Śródmieściem” które mają w sobie ogromny potencjał poprzez liczne środowiska młodzieży znajdującej się w okolicy.

Dzielnice te są zarazem centrum edukacyjnym kształtującym środowiska medyczne, bliskie tematowi niepełnosprawności.

Uświadamiając studentów szczególnie medycyny – przyszłych lekarzy wierzymy, że dajemy im szansę spojrzeć na pryzmat niepełnosprawności nie tylko pod względem problemu, choroby czy bólu ale również radości, fascynacji, pasji i ogromnego talentu.

Ponadto Ligota to wyjątkowa zielona dzielnica m.in. z Domami Akademickimi zamieszkiwanymi nie tylko przez polskich studentów ale w większości przez młodzież międzynarodową i wielokulturową. Promując sztukę w takim miejscu nie tylko dajemy szansę dotarcia do szerokiej gamy młodych ludzi ale także wychodzimy poza granice województwa śląskiego czy nawet Polski i Europy.

Wskrzeszenie działającego w latach 1993 – 2005 w Chorzowie Absurdalnego Kabaretu