Spotkanie z Adrenaliną

W lutym 2015 r. kabaret “Drzewo a gada” (nad którym opiekę sprawuje Stowarzyszenie Absurdalny kabaret) wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach zorganizował pierwszą edycję “Spotkania z adrenaliną”. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności. Na “Spotkaniu z adrenaliną” obecni byli m.in. Marcin Krupa - prezydent Katowic, Anna Wandzel - dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Edyta Świątczak-Gurzęda - pełnomocniczka prezydenta Siemanowic Śląskich ds. Osób Niepełnosprawnych i asystentka posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury, a także dr hab. Teresa Wilk - prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie było w założeniu charakter motywujący - do działania, do realizowania swoich pasji, podejmowania odważnych decyzji, realizowania swoich marzeń - poprzez pokazanie historii osób ze znaczną niepełnosprawnością, ale mimo tego żyjących intensywnie, publicznie i inspirująco.

plakat_spotkania_z_adrenalina-725x1024

Na przełomie maja i czerwca 2015 r. miała miejsce druga edycja “Spotkania z adrenaliną”. Poprzez wystąpienia, w których poruszona została tematyka odnosząca się do codziennych działań podejmowanych przez osoby z niepełnosprawnością, zwiększyła się świadomość oraz zainteresowanie publiczności kwestiami związanymi z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych. Możliwość spotkania się i bezpośredni kontakt były okazją do tego, by nauczyć jak należy zachować się w relacji z osobą niepełnosprawną oraz przyczyniły się do zachęcenia do zmiany sposobu myślenia nt. niepełnosprawności.