Wybiła godzina zero „Po obu stronach sceny” – oficjalne otwarcie „Wydarzenia”

A więc stało się, rekrutacja do projektu „Po obu stronach sceny” dobiegła końca. 22 czerwca 2016 roku w Teatrze Korez oficjalnie otwarliśmy projekt i powitaliśmy uczestników „Wydarzenia”.

Podczas tego spotkania Koordynator projektu Michał Laksa wraz zespołem projektowym wprowadził uczestników w ideę projektu, zapoznał z wstępnym harmonogramem warsztatów oraz wydarzeń kulturalnych. Następnie odbyły się pierwsze warsztaty grup: organizacyjnej, produkcyjnej i aktorskiej. Po warsztatach odbyła się pierwsza prezentacja z cyklu 3 wydarzeń artystycznych na deskach teatru KOREZ. Mianowicie na scenie zobaczyliśmy integracyjny kabaret Drzewo A Gada oraz Absurdalny Kabaret z ich najlepszymi utworami.

Projekt Po obu stronach sceny, jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerami w tym projekcie są instytucje takie jak: Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Teatr KOREZ w Katowicach.
Patronat honorowy nad projektem objęli Instytut Kultury im. Krystyny Bochenek – Katowice Miasto Ogrodów oraz Prezydent Miasta Katowice.

Uczestnicy projektu zostali podzieleni na grupy: aktorską, organizacyjną oraz produkcyjną. Koniec warsztatów zaplanowano na listopad br.
Grupa aktorska bierze udział w warsztatach o tematyce:
– autoprezentacja/wystąpienia publiczne
– elementarne zadania aktorskie
– dykcja/emisja głosu
– piosenka kabaretowa/aktorska
– praca nad spektaklem
– improwizacja/stand-up
Grupa organizacyjna bierze udział w warsztatach o tematyce:
– jak zorganizować wydarzenie kulturalne
– planowanie projektu kulturalnego
– zarządzanie grupą projektową
– jak i skąd pozyskać środki na organizację imprezy kulturalnej
– promocja wydarzenia
– sztuka wystąpień
– zarządzanie sobą w czasie
– trening asertywności i negocjacji
Grupa produkcyjna bierze udział w warsztatach o tematyce:
– zajęcia z reżyserem
– zajęcia z akustykiem’
– zajęcia z obsługi technicznej
– zajęcia z obsługi sceny i wyposażenia sceny
– zajęcia ze scenografem
– zajęcia z inspicjentem sceny
– zajęcia z fotografem
– zajęcia z operatorem kamery
Warsztaty odbywają się na Uniwersytecie Śląskim lub w Teatrze Korez.

Kolejne wydarzenia kulturalne w ramach projektu zaplanowano w Teatrze Korez  19 października br., na którym gościem specjalnym będzie zespół z Warszawy November Project oraz 16 listopada br., podczas którego wystąpi stand’uper Jacek Noch. W listopadowym wydarzeniu wystawiony zostanie również spektakl z udziałem uczestników projektu, autorstwa trenera grupy aktorskiej Marka Wójcickiego.
A zatem dzieje się u nas wiele dobrego 🙂